Husforsikring test: De 5 beste husforsikringene 2024

Resultatene i denne testen er et resultat av skribenter sine egne vurderinger av ulike produktomtaler, spesifikasjoner og andre kilder. Produktene som blir omtalt selges stort sett i nettbutikker hvor vi har et kommersielt samarbeid. Artikkelen er derfor en annonseartikkel. Lenkene til nettbutikker er  annonselenker. Les gjerne mer om oss og hvordan vi tjener penger på nettstedet. Ta også gjerne kontakt med oss for å komme med din tilbakemelding.

Denne artikkelen har testet boligforsikringer og kårer beste husforsikring i 2024.

Sparebank1 – Best i test husforsikring 2024 🏆

Sparebank1 husforsikring test

En boligforsikring fra SpareBank1 vil sørge for at du får erstatning til å bygge nytt eller reparere huset dersom noe skulle skje. En husforsikring er et godt sikkerhetsnett å ha, da en bolig ofte er den største økonomiske investeringen vi gjør gjennom livet.

Sparebank1 tilbyr to ulike forsikringstyper når det gjelder husforsikringer. Her kan du velgen mellom topp og standard. Som navnet tilsier er topp den forsikringen med best dekningsgrad, mens standard vil likevel dette det meste du trenger.

Finn beste husforsikring for deg – sett det på anbud

Motta uforpliktende tilbud her

Dekning

Både Standard og Topp husforsikring dekker blant annet ansvarsforsikring, rettshjelp, brannskader, vannskader, innbruddskader, naturskader, skader på hageannlegg som brygge gjerde samt flaggstang.

I tillegg vil du få dekket skader på utvendig basseng, men her vil erstatningssummen være høyere for Topp-kunder som får dekket opptil 500 000 kroner, mens Standard-kunder får dekket opptil 200 000 kroner.

Begge forsikringsordningen dekker utgifter i forbindelse med bortkjøring, rivning rydding og deponering som følge av skade. I tillegg får du dekket eventuelle tapte husleieinntekter og merutgifter. Både Standard og Topp gir deg fullverdigaranti hvilket betyr at du får bygget nytt hus ved totalskade.

Som Topp-kunde får du i tillegg dekket følgeskader etter lekkasje på tak og vegg, samt skader på våtrom. Skadedyr og følgeskader etter håndverkerfeiler er også innbundet i forsikringen. Du får altså noen ekstra fordeler med Topp-forsikringen, men begge ordningene gir deg god dekningsgrad.

Fordeler

Sparebank1 tilbyr flere fordeler gjennom sine husforsikringer. Topp-forsikringer kommer med hakket flere goder enn standard, men likevel gir begge forsikringsordningene gode fordeler som du kan nyte godt av. Et av de største trekkplastrene med toppforsikring er at du får dekket følgeskade etter lekkasje fra tak og bad.

Dersom du skulle ha behov for å bygge et helt nytt hus, vil du kunne gjøre dette helt uten fradrag. Dette gjelder også for eldre bolig og huser. Skulle du kun ha behov for reparasjoner, vil SpareBank1 hjelpe deg med å finne en kyndig og dyktig håndverker til å reparere skadene

En annen fordel er muligheten for å skreddersy ordningen med tilleggsdekning. Du kan for eksempel få boligforsikringen til å dekke eventuelle tilleggsbygg som aneks, bod, garasjer og lignende bygg. Utleieforsikring og skader forårsaket av råte, sopp og insekter, er også mulig å inkludere.

Resultat

Sparebank1 tilbyr to gode forsikringsordningen for boligforsikring, hvor forskjellene mellom Topp og Standard ikke er alt for store. Selv om du får ekstra fordeler med Topp-ordningen, vil dette gjerne kun være aktuelt for spesielt dyre boliger som har behov for ekstra dekning. Som en vanlig forsikringskunde vil Standard-ordningen være god nok til å dekke de fleste behov.

En stor fordel med Sparebank1 sine boligforsikringer, er viten om at du vil få dekket en helt ny bolig dersom den skulle bli totalskadd. Dette gjelder for begge forsikringsordningene. Dersom du er ute etter en standard forsikringsordning, vil SpareBank1 være et godt valg. Her får du mange dekningsområder som andre selskaper kun inkluderer i sine dyrere ordninger.

Finn beste husforsikring for deg – sett det på anbud

Motta uforpliktende tilbud her

Nemi husforsikring

Nemi husforsikring test

Med Nemi sine forsikringer kan du sove litt tryggere om nettene med viten om at boligen er sikret mot en rekke ulykker. Her kan du velge mellom to ulike forsikringsordninger, Standard og Super. Begge ordningene har god dekningsgrad, mens Super gir deg likevel langt flere fordeler.

Et stort trekkplaster for Nemi sin kunder, er dekningen av råte og insektskader. Dette er som regel et element som må kjøpes i tillegg, men i Super-ordningen får du dette innbakt. Det samme gjelder følgeskader etter håndverkerfeil og vanninntrenging.

Dekning

Både Standard og Super gir dekker hele huset dersom det skulle bli totalskadd. I tillegg får dekket skader som følge av brann, elektriske fenomen, lynnedslag, vannskader, rørskader, innbrudd, tyveri, hærverk og bruddskader.

Begge ordningene dekker også naturskader, bruddskader, ansvar og rettshjelp. Med Super-ordningen, får du en bedre dekningsgrad som også dekker råte- og skadedyrforsikring. I tillegg får du dekket følgeskader etter håndverkerfeil og vanninntrenging, samt skader forårsaket av dyr.

Velger du Super-ordningen, vil forsikringen koste mer enn hvis du går for en Standard forsikring. Likevel vil du kunne få dekket mange typiske og vanlige skader dersom du velger Standard. En fordel med Super-ordningen, er at du også får dekket utgifter knyttet til tilpasning av huset ved invaliditet.

Fordeler

En stor fordel med Nemi sin Super-ordning, er at du får dekket både skader forårsaket av dyr så vel som råte- og skadedyr. Dette er noe unikt da de mange andre forsikringsselskaper kun tilbyr dette som et tillegg mot høyre pris. Nemi samarbeider nemlig med Norsk Hussopp Forsikring, og kan derfor tilby dette innbakt i sin forsikringsordning.

Både Standard og Super-ordningen dekker lynnedslag og elektriske fenom. Dette er en stor fordel for de som bor i ekstra utsatte områder. Dette dekker skader på både hageanlegg og bygning som følge av elektriske fenomen og lynnedslag. Et elektrisk fenomen beskriver lysbue, overspenning kortslutning og overslag.

Resultat

Nemi tilbyr gode dekningsgrader både på sin Standard og Super-ordning. Et stort trekkplaster for disse husforsikringene, er at du får dekket utgifter for reparering av følgeskader. Dette omfavner både håndverkerfeil så vel som vanninntrenging fra tak og vegger.

Her er det også mulig å utvide enkelt dekningssummer, dersom du skulle ha behov for dette. Slik kan du skreddersy forsikringsordningen til å passe godt for ditt hus. Det som trekker noe ned for Nemi sine ordninger, er det er et relativt stort gap vedrørende dekningsgrad på Standard og Super.

Selv om Standard har en god dekningsgrad, vil du få langt flere fordeler med Super-ordningen. For noen kan disse fordelene være vesentlig, som for eksempel skader forårsaket av dyr og skadedyr- samt råteforsikring. Her gjelder det å kjenne sine egne beh
ov, og vite hva en ønsker å få dekket.

Finn beste husforsikring for deg – sett det på anbud

Motta uforpliktende tilbud her

Codan Husforsikring

Codan husforsikring test

Codan tilbyr gode forsikringer, også når det kommer til husforsikringer. Her kan du velge mellom to ulike typer, Hus Standard og Hus Pluss. For noen vil en standard-ordning være tilstrekkelig dekning, men gapet mellom Codan sin Standard og Pluss er noe stort.

Selv om Hus Standard har relativt liten dekningsevne, er ikke Codan en dårlige aktør enn andre på markedet. Deres Hus Pluss ordning har nemlig veldig god dekningsgrad hvor du finner flere goder og forholder som gjerne ikke er tilgjengelig hos andre selskaper.

Dekning

Som sagt har Hus Standard en noe liten dekningsgrad. Her får du dekket det mest grunnleggende som skader fra vann og brann, samt tyveri og hærverk. I tillegg dekker Hus Standard rettshjelper og privatansvar, naturskader samt skader på hage og basseng.

Denne dekningsevnen vil kanskje være tilstrekkelig for noen, men dersom du ønsker å være ekstra godt forsikret og få gode fordeler, vil Hus Pluss være den rette ordningen for deg. Her får du dekket alt som er innbakt i Hus Standard, pluss skader fra utette tak, vegger og våtrom.

Hus Pluss dekker også verditap dersom du ikke får reparert huset eller satt opp nytt som følge av kommunen eller myndighetene. Håndverkerfeil er selvfølgelig dekket, så vel som ferie etter skade. Dette er et stort trekkplaster og forsikringen dekker en reise og overnatting dersom huset blir ubeboelig i over 4 måneder.

I tillegg får du sikkerhets- og klimavennlig tiltak innbakt dersom du på gjenoppbygge huset. Dette kan for eksempel være varmepumpe og vannstopper. Skulle du måtte ombygge huset som følge invaliditet, er dette også dekket.

Fordeler

En av de største fordelene til Codan sine husforsikringer, finner du i Hus Pluss-ordningen. Dersom huset blir ubeboelig får du nemlig dekket en reise med overnatting. Dette blir kalt for en ferie etter skade og kan være et fint avbrekk fra stresset som medfølger skader på hus.

Dersom du bytter til Codan fra et annet selskap, vil også få en vilkårsgaranti. Dette betyr at Codan lover minst like gode, om ikke bedre vilkår, enn hva du fikk hos den forrige aktøren. Og skulle du tidligere ha fått dekket skader om ikke blir dekket i Codan sine nåværende avtaler, vil de sørge for å tilføye denne dekningen i ordningen din.

Resultat

Dersom du kun er på jakt etter en standard forsikringsordning, vil du kunne finne bedre ordninger på markedet enn hva Hus Standard gir deg. Men dersom du likevel er på jakt etter en full dekning, ofte kalt Pluss eller Topp, vil Hus Pluss være et meget lukrativt og godt alternativ. Her får du flere gode du ikke finner hos andre selskaper.

I tillegg vil vilkårsgarantien sikre deg like gode, om ikke bedre vilkår, enn hva du fikk hos tidligere aktør. Codan legger til rette for sine kunder, og vil derfor tilføre ekstra dekning om du tidligere fikk dekket noe som ikke eksisterer i Codans Hus Pluss nåværende dekningsgrad. Dette er en ypperlig forsikring for de som vil være ekstra godt forsikret.

If husforsikring

If skadeforsikring

If er en kjent leverandør av forsikringsordninger til nordmenn over hele landet. Deres husforsikringer er et populært valg, og her kan du velge mellom to ulike typer. Som ved de fleste andre forsikringsselskap, får du også her en Standard og en Super-ordning.

Standard ordningen vil dekke de mest vanlige skadene, mens Super egner seg godt for de som ønsker å være ekstra sikret. If skilter med rask og effektiv hjelp dersom huset ditt skulle få skader, og gjør sitt ytterste for å skape trygge rammer for sine kunder.

Dekning

Du kan velge mellom If sin Standard eller Super husforsikring. Med Standard får du ikke like høy dekningsgrad, men du får dekket de mest vesentlige områdene. Her får du blant annet dekket skade fra brann, lynnedslag og elektriske fenomener. Du får også en fullverdi, hvilket betyr at forsikringen dekker et nytt hus dersom huset blir totalskadet.

Standard dekker også rør- og vannskader, samt tyveri, skadeverk og innbrudd. Naturskader er også innbakt i prisen, sammen med skader etter rotter og mus. Til slutt vil du også få dekket ansvar og rettshjelp, samt utleieforsikring. Med Super får du alle disse godene, samt et litt større dekningsomfang.

Super gir deg også erstatning på skader som følge av utette vegger, tak og våtrom. Du vil også få dekket skader fra råte, sopp, skadedyr og insekter. Med på kjøpet får du If boligsjekk, boligtelefon og en supergaranti. Dette er unike rådgivende tjenester.

Fordeler

Fullverdien kommer i begge ordningene, både Standard og Super. Dette sikrer deg et nytt og tilsvarande hus, dersom ditt nåværende skulle bli totalskadet i brann eller andre ulykker. Det som skiller If ut på dette punktet, er det vil hjelpe deg gjennom hele prosessen. Fra planlegging, og oppbygging, til innkjøp og kvalitetssikring.

Med Super får du også hjelp til å bekjempe skadedyr, og ikke bare en erstatning på skadene som er forårsaket av dyret. Dette er en stor fordel. If vil hjelpe deg effektivt og raskt, dersom du skulle oppleve insekter eller andre skadedyr i boligen. Dette omfavner en rekke arter, blant annet mus, stokkmaur, kakerlakker, skjeggkre og veggedyr.

If boligsjekk og If boligtelefon, er også en stor fordel for Super-kunder. Med boligsjekk får du hjelp til vurdere hva du bør prioritere vedrørende vedlikeholdsarbeid. En bygnings ekspert vil komme å inspisere huset, og du vil få en tilstandsrapport bestående av hele 150 punkter. Dette gir deg en god oversikt over hva som bør prioriteres av vedlikehold, og hva som kan vente noen år til.

If boligtelefon er en telefontjeneste hvor du kan få råd og tips angående oppussing og vedlikehold. Her kan du spørre om alt fra byggtekniske råd, til hva du bør gjør dersom du oppdager mugg og andre skader. Dette er en god tjeneste som sørger for trygge rammer.

Resultat

If tilbyr to solide og gode husforsikringer, Standard og Super. Standard-ordningen er noe lik de andre konkurrentene på markedet, og her får du dekket de mest vesentlige skadene på boligen din. Det som skiller Standard ut fra lignende ordninger, er at du får hjelp til planlegging, innkjøp, oppbygging og kvalitetssikring dersom huset på bygges på nytt.

Som Supermedlem derimot, får du en meget god forsikringsordning med flere unike goder. I tillegg til de mest vanlige dekningsområdene for Topp/Pluss/Super husforsikringer, får du også tilgang til If sine unike hjelpetjenester. If boligsjekk og If boligtelefon kan komme godt med for huseiere som planlegger oppussing og vedlikehold.

Finn beste husforsikring for deg – sett det på anbud

Motta uforpliktende tilbud her

KLP Husforsikring

Klp husforsikring test

KLP tilbyr flere gode husforsikringer. Dersom du jobber med pensjon i KLP, vil du alltid få deres laveste pris på forsikringer. KLP tilbyr hele tre ulike ordninger innen husforsikringer. Alle dekker de vanligste skadene, og økonomiske tap som kan oppstå dersom huset blir ubeboelig.

Du kan velge mellom Hus, Hus Tilleggsvalg og Hus Maks. Dekningsgraden er i lik rekkefølge hvor Hus har lavest og Hus Maks er høyest. Likevel vil du oppleve at alle husforsikringene har en relativt bred dekningsevne og du kan være trygg på at huset er sikrert godt, dersom du velgen en av disse ordningene.

Dekning

Hus er ordningen med lavest dekningsevne, likevel får du noen unike goder her. Denne ordningen dekker de vanlige skadene som brann, vann, rør, tyveri, hærverk og naturskader. I tillegg vil du kasko på andre skader. Her finner du noen unike områder som ikke alle andre selskaper dekker.

I tillegg får du dekket skader av gnagere, husleietap, skader på hageannlegg, rettshelp, ansvar og en fullverdig garanti. Hus Tilleggsvalg dekker alle de samme områdene som Hus, men her får du også med en forsikring som dekker skader påført av råte og innsekt.

Den bredeste dekningsevnen får du i ordningen Hus Maks. I tillegg til å få de ovennevnte fordelene, vil du også få dekket skader som følge av utette tak og vegger. Ombygging av bolig for rullestol er også inkludert, samt en full erstatning ved 75 % skade. Dette betyr at du kan få et helt nytt hus, dersom det nåværende huset er har en skadeprosent på 75. Skader som følge av håndverkerfeil er også inkludert.

Fordeler

Den største fordelen ved KLPs husforsikringer, får du dersom du allerede sparer til pensjon i KLP gjennom jobben. Da vil dette nok være den mest lukrative aktøren å gå for. Som medlem får du nemlig ekstra gunstige og billige priser. For andre kunder er det fortsatt fordeler å hente. Særlig for Hus Maks-kunder som kan nyte godt av et splitter nytt hus dersom skadeprosenten ligger på 75.

Resultat

KLP kan tilbyr veldig gode husforsikringer med gode dekningsevne. De tre ulike ordningene kan tegnes av hvem som helst, men egner seg nok spesielt godt til KLP-medlemmer. Her får du nemlig ekstra lave priser på forsikringene.

Det er gode fordeler å hente her, men forsikringsordningene skiller seg ikke veldig ut fra konkurrentene på markedet. Her vil det muligens være prisen som er det største trekkplasteret, men denne fordelen er forbeholdt eksisterende KLP-medlemmer.

Finn beste husforsikring for deg – sett det på anbud

Motta uforpliktende tilbud her

Hvilken forsikringsordning skal jeg velge?

Husforsikringer variere stort alt ettersom hvilket selskap du går for. Som regel vil de fleste selskapene tilby en standard og en pluss ordning, hvor standard gir deg en vanlig dekningsgrad for de mest vanlige skadene. Pluss ordningene passer godt for de som ønsker seg ekstra dekning eller har spesielle og dyre boliger.

Forskjellen i dekningsgrad variere stort fra selskap til selskap. Dersom du ønsker deg en god pris, men samtidig stor dekningsgrad, vil Sparebank1 være et godt alternativ. Her er det ikke store forskjeller mellom deres Standard- og Topp-ordninger. Den største forskjellen ligger i erstatningssummen, samt noen få bredere dekningsområder.

Dersom du likevel er på jakt etter en Topp ordning, vil Codan Hus Pluss være et godt alternativ. Denne ordningen har langt bredere dekningsgrad enn deres Hus Standard, men her får du også en mengde fordeler. Blant annet får du dekket en ferie dersom huset blir ubeboelig og en uslåelig vilkårsgaranti.

Dette bør du tenke på ved husforsikring

Det viktigste er først og fremst å kartlegge hva du ønsker at forsikringen skal dekke. Her gjelder det å kjenne sin egen bolig og se hvilken risikoer som eventuelt kan være aktuelle. Noen dekningsområder er viktig å ha uavhengig av behov, som for eksempel dekning av brann og tyveri.

Les også: Beste boliglån

De fleste standard forsikringsordningene, vil dekke de mest vanlige skadene. Likevel lønner det seg å se på hvilke andre områder som også blir dekket, da dette varierer stort fra selskap til selskap. Hos noen får du langt bredere dekning med standard ordninger enn hos andre.

Utover dette burde du se på egne behov samt pris på de ulike ordningene. Dette vil variere fra kunde til kunde, og bolig til bolig. Kontakt de aktuelle forsikringsselskapene og se hvilke tilbud de kan gi deg. Det er slik du får de beste vilkårene og den beste husforsikring.Få tilbud fra 3 aktører

Kilder for denne testen

Hvor god hjelp fikk du?

Klikk på en tommel

Gjennomsnittlig vurdering 0 / 5. Antall stemmer: 0

Ingen vurderinger er gitt.

Vi blir glade for dine erfaringer

Legg igjen din erfaring

Beste i test
Logo