Innboforsikring test: De 5 beste innboforsikringene 2024

Resultatene i denne testen er et resultat av skribenter sine egne vurderinger av ulike produktomtaler, spesifikasjoner og andre kilder. Produktene som blir omtalt selges stort sett i nettbutikker hvor vi har et kommersielt samarbeid. Artikkelen er derfor en annonseartikkel. Lenkene til nettbutikker er  annonselenker. Les gjerne mer om oss og hvordan vi tjener penger på nettstedet. Ta også gjerne kontakt med oss for å komme med din tilbakemelding.

Vi har testet og kårer beste innboforsikring i 2024.

Storebrand innboforsikring – best i test innnboforsikring 2024🏆

Storebrand innboforsikring

En innboforsikring er viktig uansett om du leier eller eier. Med en forsikring fra Storebrand får sikret de fleste eiendelene dine, fra sykkel og klær til møbler og tekstiler. Her kan du velge mellom to ulike dekningsgrader, Standard og Super. Du får også en praktisk nettrabatt på 10 % det første året.

Begge forsikringsordningene gir deg et trygt skadeoppgjør. Storebrand er tilgjengelig for sine kunder døgnet rundt, og bistår deg alle spørsmål og problem du måtte må. Et av de største trekkplastrene til Storebrand, er at de fokuserer på å følge opp forsikringskundene sine. Vi skal nå se om dekningsevnen deres er like god som kundeservicen.

Finn beste innboforsikring for deg – sett det på anbud

Motta uforpliktende tilbud her

Dekning

Som med de fleste andre forsikringsselskaper, får du også valget mellom en Standard og en Super innboforsikring. Mens en Standard innboforsikring dekker de fleste vesentlige skade områdene, vil du med en Super forsikring få dekket alle type skader så vel som en langt høyere erstatningssum på enkelte områder.

En standard innboforsikring dekker skader på blant annet tilhenger, yrkesløsøre penger så vel som skader på mindre bygg rundt boligen. Du får også dekket utgifter dersom du må oppholde deg utenfor den primære boligen som følge av skader på innbo og løsøre.

Skader etter elektriske fenomen, brann og lyn er også inkludert. Dette gjelder også skader som følge av vannlekkasjer og vann generelt. Naturskader, porselen, sanitær og glasskader er også innbakt i denne ordningen. Matvarer i fryseren, tyveri i og utenfor hjemmet samt rettshjelp er også inkludert.

Du får dekket tyveri av sykkel, samt en krise og lagringsforsikring. Dette er punktene som inngår i en Standard forsikring, og dette får du også dekket med Topp forsikringen. Velger du sistnevnte vil du også kunne nyte godt av en uflaksforsikring og erstatning ved skader på innbo i forbindelse med flytting.

ID-tyveri, bekjempelse av veggedyr og nøkkelforsikring er også inkludert. En Topp ordning vil også dekke utgifter i forbindelse med tilpasning av bolig, dersom noen i familien skulle bli utsatt for en ulykke og for eksempel ha behov for rullestol.

Fordeler

Det største trekkplasteret til Storebrand, er dere fokus på kundeservice og oppfølging. Dersom du opplever alvorlige hendelser i hjemmet, vil en innboforsikring hjelpe deg. Du får blant annet dekket 10 timer hos psykolog som følge av skadene. Storebrand er tilgjengelig for sine kunder døgnet rundt og sørger for et trygt skadeoppgjør.

Dersom du skulle havne i tvist, vil en innboforsikring fra Storebrand hjelpe deg med å dekke advokatutgifter. Dette kan bli en dyr affære dersom du må benytte egne midler, men forsikringen hjelper deg slik at det ikke skader privatøkonomien. En tvist kan for eksempel være aktuelt ved reklamasjon på eierskiftesaker eller håndverktjenester.

Resultat

En innboforsikring sikrer deg godt, uansett om du velger Standard eller Super. Du vil få en noe bedre dekning med Super, og erstatningssummen blir vesentlig høynet. Likevel kan Standard løsningen er et godt alternativ for dem som ikke har behov for de ekstra dekningsområdene. Dette er for eksempel aktuelt for dem som ikke har veldig dyrebart innbo.

En innboforsikring fra Storebrand er ikke den beste markedet, men den er langt fra den dårligste. Her får du en relativt god dekningsevne, men den store fordelen ligger i kundeservicen til Storebrand. Trygge rammer, god bistand og rådgivning er stikkord her. Dersom du ønsker et forsikringsselskap som tar vare på deg, vil Storebrand være et godt alternativ.

Finn beste innboforsikring for deg – sett det på anbud

Motta uforpliktende tilbud her

Codan innboforsikring

Codan forsikring

Codan er et forsikringsselskap som ønsker å være med deg gjennom alle stadiene i livet. En innboforsikring er like viktig enten du er student og bor på hybel, eller pensjonist og bor i borettslag. Uansett boligtype, tilbyr Codan gode innboforsikringer som passer for alle livsstadier og bosituasjoner.

Hos Codan kan du velge mellom to ulike innboforsikringer, Pluss og Standard. Begge typene gir deg relativt god dekning, men med Pluss får du en utvidet dekningsevne. Denne forsikringen passer godt til de som ønsker å være ekstra godt sikret.

Dekning

Med en Standard-dekning, sikrer du innboet og løsøret mot skader som følge av brann, tyveri eller vann. Sistnevnte kan for eksempel være aktuell dersom du opplever en lekkasje eller oversvømmelse som ødelegger innboet. Tyveri dekker også tyveri av sykler og hærverk på utsiden av huset, i boden og i uthus.

Standard gir deg også rettshjelp og privatansvar, og dekker deg etter naturskader, ran og overfall. Her får du også dekket matvarer i fryseren dersom temperaturen plutselig skulle øke og ødelegge dette. I tillegg vil en Standard-ordning gi deg krisehjelp og et alternativt bosted dersom det ikke er mulig å bo i den primære boligen.

Med en Pluss-ordning får du alle de samme dekningsområdene som en Standard-ordning, pluss litt til. Her får du dekket skader på innbo som har blitt skadet i forbindelse med flytting. Skulle du måtte flytte grunnet skader på din primære bolig, vil du også få dekket lagring av innboet.

Krisehjelp er også innbakt i denne ordningen. Dette dekker kriseterapi dersom du har behov for dette etter overfall, ran eller branntilfeller. I tillegg får du dekket tap av nøkler og skader som følge av skjeggkre, kakerlakker og veggedyr. Du får også en uflaksforsikring og dekning til ombygging for rullestol.

Pluss dekker også tyveri fra garderobeskap og bil. Dette kan for eksempel være garderobeskap på et treningssenter eller andre offentlige steder utenfor egen bolig. Codan er kjent for sin vilkårsgaranti, og dette får du også i deres Pluss-ordning for innboforsikring.

Fordeler

De fleste fordelene som går utover de vanlige dekningsområdene, finner du i Pluss-ordningen. Du får likevel krisehjelp i begge ordningene hvilket er et stort trekkplaster for mange. Krisehjelp betyr at Codan vil bistå deg og dekke utgifter for opptil 10 behandlingstimer med kriseterapi som følge av ran, brann eller overfall.

Codan sin vilkårsgaranti er også en stor fordel for mange. Dette garanterer deg at du får like gode, om ikke bedre vilkår dersom du bytter fra et annet selskap til Codan. Dersom du får ble dekket på et område som Codan ikke tilbyr i sine vilkår, vil de sørge for at dette blir innført din nye forsikring hos dem.

Resultat

Codan tilbyr to dekningsevne innen innboforsikring, Standard og Topp. Begge ordningene har en god dekningsevne, men dette er likevel ikke blant de beste markedet. Codan legger seg midt på treet og gir de beste fordelene til Topp-kundene.

Her er det ganske store forskjeller på dekningsevner, men for unge uten særlig verdifult innbo, kan det være tilstrekkelig å tegne en en Standard innboforsikring. Du får noen gode fordeler som ikke alle andre aktører kan tilby, men du får også en noe mindre dekningsevne enn andre selskap.

Finn beste innboforsikring for deg – sett det på anbud

Motta uforpliktende tilbud her

SpareBank1 innboforsikring

Sparebank1 innboforsikring

SpareBank1 er kjent for sine god forsikringsordninger vedrørende hus og bolig. Deres innboforsikring dekker verdier på løsøret og innboet ditt dersom det skulle skje en uforutsett hendelse. Her kan du velge mellom to ulike dekningsgrader, standard og topp.

Begge ordningene har en meget god dekningsevne. Standard vil dekke innboet ditt med tyveri, vannskade og brann, mens topp innboforsikring vil også kunne dekke andre uhell og har en vesentlig høyere erstatningssum på de ulike punktene.

Dekning

Standard dekker skader på innbo som følge av tyveri, vannlekkasjer og brann. I tillegg får du dekket løsøre med en ubegrenset erstatningssum. Du får også dekket skader på penger og eventuelle verdipapirer, samt hobbyveksthus.

En Standard ordning vil også dekke utgiftene dine dersom du må finne et alternativt bosted som følge av skade. Her får du også dekket rekonstruksjon av datafiler, bilder og lignende dersom disse blir ødelagt grunnet uforutsette hendelser. Innhold i kjøleskap og fryser blir også dekket i en Standard ordning.

Barnevogner, sykler og tilhenger som befinner seg utenfor hjemmet blir også dekket, det samme gjelder tyveri på båt og motorvogn. Enkeltgjenstander og samlinger som myntsamlinger og malerier blir dekket med opptil 300 000 kroner. Denne summen kan også utvides dersom du har behov for dette.

Med topp-ordningen får du alt dette dekket, i tillegg til en flytte- og uhellsforsikring. Du får også hjelp til å bekjempe veggedyr, kakerlakker og skjeggkre. Topp dekker deg også ved ID-tyveri og gir deg juridisk bistand, assistanse og rådgivning.

I tillegg vil du få langt høyere erstatningssum på mange av postene. Blant annet får du en ubegrenset erstatningssum på løsøre, hobbyveksthus, utgifter til å dekke alternativ bolig etter skade, uhellsforsikring, flytteforsikring, ID-tyveri og innhold i frys og kjøleskap.

Fordeler

En stor fordel med SpareBank1, går igjen i mange av deres forsikringer. Mens andre selskaper gjerne har et stort gap vedrørende dekningsevner på standard og Topp-ordninger, er disse noenlunde like hos SpareBank1. Den største forskjellen ligger i at du får en langt høyere erstatningssum med Topp.

SpareBank1 skiller seg også ut ved å dekke enkeltgjenstander og samlinger, hvor erstatningssummen er høy og lik i begge ordningene. Har du for eksempel en spesielt dyr kunstsamling, kan du også øke denne summen dersom du ønsker dette. En stor fordel med disse ordningene, er at du får god bistand og støtte på mange av postene.

Resultat

SpareBank1 gir deg valget mellom en Standard og en Topp innboforsikring. Begge ordningen har relativt god dekningsgrad, hvor forskjellene ikke ligger i dekningsevne, men heller i erstatningssummen. Topp er definitivt det beste valget, men Standard kan være nok til å dekke mange forbrukere.

Dersom du ønsker å få en best mulig dekningsgrad, men en standard-ordning, vil SpareBank1 sin innboforsikring være et godt valg. Her får du mye av det samme som Topp ordningen gir. Som Topp-kunde får du en ekstra trygghet i at mange av postene har en ubegrenset erstatningssum. Derfor har SpareBank1 en av markedets beste innboforsikringer.

If innboforsikring

If skadeforsikring

If er et anerkjent forsikringsselskap, brukt av nordmenn over hele landet. Deres innboforsikring passer like godt for huseiere og leietakere. Igjen finner du to ulike dekningsgrader her, både Standard og Super.

I likhet med sin konkurrent Storebrand, er også If kjent for å tilby ypperlig kundeservice. Deres skadesenter løser nemlig opptil 80 % av alle skademeldinger og saker innen 24 timer. Her er effektivitet og trygge oppgjør viktige stikkord. Vi skal nå ta et dypdykk i dekningsevnen til If, for å se om denne står i tråd med deres effektive kundeservice.

Dekning

Du kan som sagt velge mellom to ulike dekningsgrader innen innboforsikring. Hos If kalles disse for Standard og Super. Med Super får du dekket alle de samme punktene som Standard dekker, men du får ekstra dekning på visse områder.

En Standard innboforsikring gir deg erstatning på skader som følge av brann, vann, tyveri, innbrudd, skadeverk og naturkrefter. I tillegg får hjelp og dekning av ansvar og rettshjelp, samt en av landets beste sykkelforsikringer. Her får du dekket tap av sykkel i hele Norden på opptil 40 000 kroner.

I tillegg får du dekket utgifter og kostnader i forbindelse med midlertidig bosted. Dette kan være aktuelt dersom innboet er så skadet at det ikke er mulig å oppholde seg i den primære boligen. Med en Super innboforsikring får du dekket alt dette, samt flere og mer utvidede poster.

Super dekker blant annet tyveri utenfor hjemmet. Dette kan for eksempel være tyveri som skjer mens du er på skolen, arbeidsplassen eller på trening. En utleieforsikring og hjelp til bekjempelse av skjeggkre, skadeinsekter, mus og rotter er også inkludert.

Du har også muligheten til å utvide sykkelforsikringen dersom du er Super-kunde. Dette betyr at du får dekket skader som skjer på sykkelen mens den er i bruk, som for eksempel i forbindelse med velting, kolleksjon eller fall. Dersom du har en dyrebar sykkel vil dette være et stort trekkplaster.

Ombygging av bosted etter ulykke, ID-tyveriforsikring, sportstyrforsikring, flytteforsikring, uhellsforsikring og en super garanti er også inkludert. Her får du altså dekket flere skadeområder, og dette er gjerne aktuelt for de med hobbyer hvor utstyret et særskilt verdifullt.

Fordeler

De fleste forsikringsselskaper vil tilby dekning av hærverk, ødeleggelser og skader på sykkel. Her skiller dog If seg ut fra konkurrentene, og kan skilte med at de er blant de beste i landet på sin sykkelforsikring under innbo. Her får du nemlig erstattet sykkelen selv om den blir stjålet utenfor skole, butikk, jobb eller andre offentlige steder.

Sykkeforsikringen gjelder i hele Norden, så du behøver ikke være bekymret for å sykkelen dersom du tar den med deg på ferien. Sykkelen erstattes med opptil 40 000 kroner, og denne summen gjelder både Standard og Super-ordningen. Elsykler er forsikret på samme måte som vanlige sykler, hvilket er en stor fordel da disse stadig vekk øker i popularitet.

Resultat

If tilbyr gode dekningsområder på begge sine innboforsikringer. Dette er en aktør som er kjent for sin ypperlige og hurtige kundeservice. Her blir nemlig 80 % av alle saker håndtert innen 24 timer. For den vanlige forbrukeren vil kanskje ikke If sine dekningsområder skille seg mye ut fra konkurrentene.

Men for de med spesielle hobbyer som sykling og sport, vil det være mange fordeler å hente her. Du får blant annet en av landets beste forsikringer innen sykkel, og dyrt sportsutstyr vil være godt sikret. Her kan du altså spare penger på å droppe en vanlige sykkeforsikring, og heller bake dette inn i Super innboforsikringen til If.

Finn beste innboforsikring for deg – sett det på anbud

Motta uforpliktende tilbud her

Eika innboforsikring

Eika innboforsikring

Eika vet at boligen din er fylt opp med ting du er glad i og dyrebare minner. Deres innboforsikring forsikrer deg deg om at du ikke står tomhendt og på bar bakke, dersom en uforutsett hendelse skulle skje med boligens innbo.

Her kan du velge mellom to ulike dekningsgrader, Innbo og Innbo Pluss. Sistnevnte er en utvidet forsikring med noe høyere erstatningssummer og flere dekningsområder. Vi skal nå se nærmere på hvor godt dekket du er av Eika, dersom noe skulle skje.

Dekning

Med Innbo får man dekket tyveri av sykkel på opptil 10 00 kroner, samt annet tyveri fra uteplassen til boligen din. Skulle du behøve ombygging av bolig grunnet handikap eller ulykke, vil Innbo også dekke dette.

Dersom det skulle forekomme temperaturendringer i kjøleskap og fryser, vil forsikringen dekke tapet av utgiftene og skadene på matvarene. Identitetstyveri er også inkludert. Til slutt får du dekket de mest vanlige skadene, blant annet brann, vann og tyveriskade.

Med Innbo Pluss, vil du få dekket alle de samme områdene, samt noen utvidede poster. Erstatningssummen til tyveri av sykkel blir høynet fra 10 000 til 30 000, og du får dekket skader på innbo som følge av flytting. Ytre hendelser som skader innboet er også dekket, i tillegg til en uhellsforsikring som gjelder over hele verden.

For å få de nøyaktige vilkårene, vil det lønne seg å kontakt Eika. Her har du nemlig muligheten til å skreddersy ordningen slik at den passer deg best, og utvide enkelte poster som er særlig aktuelle for deg.

Resultat

Eika tilbyr greie ordningen innen innboforsikring, og her kan du velge mellom en standard ordning kalt Innbo, og en utvidet ordning kalt Innbo Pluss. Dette er ikke den dårligste tilbyderen på markedet, men ser du nærmere på erstatningssummen, vil du oppdage at disse er noenlunde lavere enn hos andre tilbydere.

Dette er ikke nødvendigvis negativt, da du mest sannsynlig vil få en billigere forsikring. Du er godt dekket mot de mest vanlige skadene, og er du på jakt etter en billig og god standard innboforsikring, vil Eika sin Innbo være et godt valg.

Har du derimot dyrt innbo og andre eiendeler av stor verdi, vil det lønne seg å se på utvidede innboforsikringer hos andre aktører. Likevel er det alltid lurt å kontakte selskapet direkte, da du vil få en mer grundig og skreddersydd gjennomgang av vilkårene. Som en standard innboforsikring gir Eika deg god dekning.

Finn beste innboforsikring for deg – sett det på anbud

Motta uforpliktende tilbud her

Hva koster innboforsikring?

Prisen på innboforsikring varierer stort fra selskap til selskap. Vanligvis vil du se at selskapene tilbyr to ulike dekningsgrader, en standard og en utvidet. En standard innboforsikring vil naturligvis være langt billigere enn en utvidet, men her variere prisene mye hos ulike selskap.

Det er også mulig å utvide erstatningssummen på enkelte poster dersom du ønsker dette. Det er ikke alle selskapene som tilbyr denne muligheten, men dette vil være med på å bestemme den endelige prisen. Noen selskaper tilbyr også rabatter dersom du tegner forsikringen på nett.

Les også: Boliglån best i test

For å kunne få et endelig svar på hva en innboforsikring for deg vil koste, må du kontakte det aktuelle forsikringsselskapet. De vil kunne gi deg et nøyaktig prisoverslag. Noen selskaper har også en type kalkulator på nettsidene sine, hvilket beregner hva en forsikring for akkurat deg vil koste. Dette er dog bare en indikator, og det er kun ved kontakt med selskapet at du kan få en nøyaktig sum

Hvilken innboforsikring bør jeg velge?

En innboforsikring er individuelt og det finnes ikke et fasitsvar på en forsikring som passer for alle. Likevel er det mulig å vurdere selskapene ut ifra hvilke dekningsområder de ulike ordningene har. Noen selskaper har et stort gap vedrørende dekningsevne på sine forsikringer.

Sparebank1 derimot, tilbyr noenlunde lik dekningsevne på begge sine ordninger. Dette er et godt valg for dem som ønsker å få dekket mest mulig, men fortsatt betale for en standard ordning. Her ligger de største forskjellene i erstatningssummen som blir betraktelig høynet dersom du velger Topp overfor Standard.

Har du spesifikke behov eller særlig verdifullt innbo? Da vil det være smart å velge en aktør som lar deg justere erstatningssummen på samlinger og lignende. For å finne den beste innboforsikringene for deg, er det lurest å kontakte selskapene for å få et tilbud. Likevel får du en god indikator ut fra dekningsevne, og her er det Sparebank1 som tilsynelatende har de beste vilkårene på markedet.

Kilder for denne testen

 Få tilbud fra 3 aktører

Hvor god hjelp fikk du?

Klikk på en tommel

Gjennomsnittlig vurdering 0 / 5. Antall stemmer: 0

Ingen vurderinger er gitt.

Vi blir glade for dine erfaringer

Legg igjen din erfaring

Beste i test
Logo